rolstoelADAPTATIONS
Geeft het begrip “Adviezen op maat” een nieuwe inhoud. Individuele wensen inzake o.a. de verslaglegging , beoordelingsaspecten, werkwijze, tijdsplanning, normtijden, adviestermijnen,tussentijdse voortgangsberichten kunnen in overleg ingevuld worden. U formuleert uw wensen en Adaptations geeft U vooraf aan hoe dit ingevuld zou kunnen worden.

ADAPTATIONS
maakt op uw verzoek een inschatting van de medische situatie en de aanwezige medische beperkingen. Dit wordt in begrijpelijke duidelijke taal ,op verzoek van de opdrachtgever, opgenomen in een advies.

  • Stelt U snelle en duidelijke informatie, omtrent de stand van zaken in de afhandeling van Uw aanvragen, op prijs?
  • Uw klanten, bewoners of inwoners zijn U een zorg?
  • Wenst U kwaliteit tegen lagere advieskosten ?
  • 25 jaar ervaring in de advisering en beoordeling van ouderen- en gehandicaptenvoorzieningen.
  • Een inzage in uw inkomsten- /vermogenssituatie niet vereist.
  • Onafhankelijk advies.Gericht op uw individuele situatie.
  • Vooraf kostenopgave.
  • Reële medische inschattingen, geen onbegrijpbare termen.
  • Duidelijke eenvoudige uitleg van het advies.

AFGELOPEN MET DE LANGE WACHTTIJDEN.
DUIDELIJKE AFSPRAKEN OVER AFHANDELINGSTERMIJN.
BIJ VERTRAGING: TUSSENTIJDSE AANGIFTE VAN REDENEN.
GEEN NIETSZEGGENDE VERTRAGINGSBERICHTEN MEER.

 

download

Login

Nieuwsbrief

Go to top