liftPRIJSBEPALING :

Afhankelijk van Uw wensen wordt een advies opgesteld. De diepgang in een advies, de te beoordelen aspecten en conclusies bepalen het uit te brengen advies en de vereiste werkwijze om tot een advies te komen. Afhankelijk van deze werkwijze en de tijdsinvestering wordt gestreefd naar het vooraf met U maken van een vaste prijsstelling voor de geleverde arbeid.

 

download

Login

Nieuwsbrief

Go to top