De cursus “Woon-, Vervoers- en Rolvoorzieningen uit de nieuwe WMO” is recent samengesteld ten behoeve van het ontwikkelen van meer kennis over de voorzieningen bij (potentiële) wmo-consulenten.  Na het volgen van de cursus is er een degelijke basis gelegd voor het zelfstandig adviseren  van de voorzieningen. De cursus kan eventueel nader afgestemd worden op de wensen van de cursist(-en) en/of opdrachtgever(-s). Afhankelijk van de opdracht, het aantal deelnemers en/of de inhoud van de cursus kan het aantal cursusdagen ook in overleg bepaald worden. De cursuslocatie kan dan  in overleg bepaald worden evenals de cursusdata. Cursusdata en -locatie wordt ook nader bepaald op geleide van het aantal cursisten. Bij interesse of vragen zien we uw reactie via het contactformulier graag tegemoet. Wij zullen dan zo spoedig als mogelijk met u contact opnemen. Uiteraard is dit vrijblijvend.

 

Cursus Woon-, Vervoers- en Rolvoorzieningen uit de nieuwe WMO.

Voorjaar 2016.
Roger Lousberg.
Ergotherapeutisch Adviesbureau Adaptations, 
Brouwerijstraat 3-A te  6321 AG Wijlre.   
06-543.738.73.
E-mailadres Adaptations@home.nl
Website : www.adaptations.nl
Cursus Woon-, Vervoers- en Rolvoorzieningen uit de nieuwe WMO.

 

Dag 1

Cursusinhoud dag 1 :   Algemene kaders beoordeling, “zitten” , ergometrie, bouwtekening lezen en wonen eenvoudig.

 • Algemeen.
 • Inleiding.
 • Afgrenzing en doelstelling cursus.
 • Beoordelingskader/-instrument:
 • aangepast CIZ-trechtermodel met uitwerking.
 • Voorbeeldcasus (terugkerend in dag 2 tot en met dag 4 van de cursus).

Zitten.

 • Zitten : inzicht in zitten en rolstoel-zitproblemen.
 • Powerpoint “”Zitten en zitten”.
 • Reader Bengt Engström.
 • Meer zicht op zittingen.

Ergometrie.

Wonen.

 • Bouwtekeningen lezen, algemene theorie.
 • Reader eenvoudige woonvoorzieningen.

 

Dag 2

Cursusinhoud dag 2 :   Rolstoelen, decubitusproblematiek, rolstoelopties en indicatiestelling, rolstoelvervoer.

 Rolstoelen.

Reader.

 • Rolstoelen: kenmerken en onderverdeling:
 • handbewogen rolstoelen.
 • elektrische rolstoelen.
 • losse motor- en aandrijfsystemen
 • Aanbestedingspercelen en rolstoelen.

Decubitusproblematiek.

 • Theorie.
 • Antidecubitus systemen
 • Rolstoelopties.
 • Opties en indicatiestelling.

 Rolstoelvervoer.

 •  Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR): theorie.
 • Video crashtest en vastzetsysteem.

 

Dag 3

Cursusinhoud dag 3 : diverse vervoersvoorzieningen en vervolg eenvoudige woonvoorzieningen.

 Vervoersvoorzieningen.

 • Reader (indicatiestelling van cvv, scootmobiel, aangepaste fiets en autoaanpassingen).
 • Kenmerken van de scootmobielen.
 • Individuele vervoersvoorzieningen: scootmobielen.
 • De kenmerken en indicatie m.b.t. aangepaste fietsen.
 • Overige individuele vervoersvoorzieningen.

Eenvoudige woonvoorzieningen.

 • Reader eenvoudige woonvoorzieningen (zie dag 1).
 • Eenvoudige woonvoorzieningen (Powerpoint).
 • Roerende woonvoorzieningen
 • Schetsen geboden Toegang.
 • Opdracht voor dag 4.


Dag 4

Cursusinhoud dag 4 : complexe woonvoorzieningen, roerende woonvoorzieningen, woonunits en normen “Geboden Toegang”.

Complexe woonvoorzieningen.

 • Reader
 • Woonvoorzieningen:
 • Liften.
 • Woonunits.

Casus bijbouw/thuiswerkopdracht bijbouw.

Bezoek showroom Ergo Pronk met o.a. :

 • aangepaste rolstoel-/onderrijdbare keukens,
 • traplift / plafondlift / actieve en passieve liften,
 • in hoogte verstelbare /kantelbare douchepostoel(-en),
 • inloopdouche.

 

 

download

Login

Nieuwsbrief

Go to top